Abstract 1 (Volume 12 Issue 1)

Quality control parameters and Therapeutic effects of the matured pod of Moringa oleifera Lam. [Moringaceae]  (1 – 12)

Osamuyi Henry Uwumarongie
Bamaiyi Abraham Oche
Osazee Edosuyi
Dowe Ejiro